Oczyszczalnie hydrofitowe: doświadczenia i perspektywy rozwoju. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oczyszczalnie hydrofitowe: doświadczenia i perspektywy rozwoju.

Abstrakt

W latach 1995-2000 prowadzono badania dotyczące skuteczności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w 11 przydomowych oczyszczalniach oraz w 8 większych obiektach. Skutecznie usuwano zanieczyszczenia organiczne oraz związki azotowe, chociaż te ostatnie wymagały strefy anaerobowej aby zachodziły tam procesy denitryfikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska strony 192 - 202,
ISSN: 2081-3279
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Kowalik P., Gajewska M., Tuszyńska A.: Oczyszczalnie hydrofitowe: doświadczenia i perspektywy rozwoju. // BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (DAWNIEJ: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. BUDOWNICTWO). -., nr. 16 (2003), s.192-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi