Mathematical description and evaluation of cavitation erosion resistance of materials. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mathematical description and evaluation of cavitation erosion resistance of materials.

Abstrakt

Przedstawiono matematyczny opis erozji kawitacyjnej materiałów. Model opisuje wpływ własności mechanicznych materiału takich jak: względna odporność na plastyczne odkształcanie powierzchni a także współczynnika intensywności naprężeń wzmocnionej warstwy wierzchniej na przebieg erozji kawitacyjnej. Zaproponowano również nowy współczynnik opisujący ilościowo odporność kawitacyjną materiałów jako funkcję czasu inkubacji maksymalnej prędkości erozji i czasu, po którym nastąpi maksymalna prędkość erozji.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Mathematical description and evaluation of cavitation erosion resistance of materials.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi