Metal-coated fused silica fibres as a support for immobilized compounds yielding a volatile analyte (C2H4) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metal-coated fused silica fibres as a support for immobilized compounds yielding a volatile analyte (C2H4)

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania chemicznie modyfikowanych włókien szklanych pokrytych warstwą metalu (aluminium), jako nośników związków powierzchniowych. W trakcie procesu termicznego rozkładu z tak zmodyfikowanych włókien uwalnia się eten, który stanowi składnik mierzony uzyskiwanej gazowej mieszaniny wzorcowej. Ilość uwalnianego etenu zależy jedynie od długości danego rodzaju i typu modyfikowanego włókna szklanego. Stwierdzono, że ilość uwalnianego analitu jest powtarzalna dla danego typu włókna, co stwarza możliwość wykorzystania go jako bezmatrycowego materiału odniesienia.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY nr 388, strony 1725 - 1731,
ISSN: 1618-2642
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Naganowska-Nowak A., Konieczka P., Biernat J., Szczygelska-Tao J., Przyjazny A., Namieśnik J.: Metal-coated fused silica fibres as a support for immobilized compounds yielding a volatile analyte (C2H4)// ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 388., (2007), s.1725-1731
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi