Wytwarzanie bezmatrycowego materiału odniesienia lotnych analitów w medium gazowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytwarzanie bezmatrycowego materiału odniesienia lotnych analitów w medium gazowym

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki kolejnego etapu badań nad możliwością wytworzenia bezmatrycowego materiału odniesienia lotnych związków organicznych w mediach gazowych. Do generowania składników mierzonych (chlorek metylu lub eten) odpowiednich gazowych mieszanin wzorcowych wykorzystano technikę termicznego rozkładu związków powierzchniowych. Przedmiotem badań były:-włókna szklane z naniesionym cienkim filmem poliimidowym, pokryte warstwą glinu,-włókna szklane z naniesionym cienkim filmem poliimidowym, pokryte warstwą tytanu,-włókna szklane w pokryciu aluminiowym.W efekcie przeprowadzonych badań za odpowiedniego kandydata na nośnik dla związku powierzchniowego stanowiącego źródło etenu jako składnik mierzony bezmatrycowego materiału odniesienia uznano włókno szklane handlowo pokryte cienką warstwą glinu, o powierzchni modyfikowanej związkiem powierzchniowym stanowiącym źródło etenu.

Autor (1)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi