Metallochromic azole azomacrocyclic reagents - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metallochromic azole azomacrocyclic reagents

Abstrakt

W artykule opisano syntezę makrocyklicznych azozwiązków zawierających resztę pirolową lub imidazolową. Zbadano zdolność kompleksowania jonów metali w acetonitrylu (spektroskopia UV-Vis). Otrzymane związki przetestowano jako jonofory w membranowych elektrodach jonoselektywnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Annals of the Polish Chemical Society. Vol. 1. Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Pol. Chem. Soc. and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Poznań, Poland, September 18-22, 2005 strony 11 - 14
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wagner-Wysiecka E., Luboch E., Jamrógiewicz M., Szczygelska-Tao J., Biernat J.: Metallochromic azole azomacrocyclic reagents// Annals of the Polish Chemical Society. Vol. 1. Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Pol. Chem. Soc. and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Poznań, Poland, September 18-22, 2005/ Poznań: Betagraf, 2006, s.11-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi