Methodological aspects of functional safety assessment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methodological aspects of functional safety assessment

Abstrakt

W artykule przedstawiono aktualne problemy analizy ryzyka i modelowania probabilistycznego w zarządzaniu bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia systemów związanych z bezpieczeństwem. Zostały wyróżnione dwa podstawowe etapy w cyklu życia tych systemów, a mianowicie etap projektowania i etap eksploatacji. Z powodu złożoności i niepewności może być użyteczna w analizie ryzyka i modelowaniu probabilistycznym informacja zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Zarysowano niektóre aspekty metodyczne oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego, obejmujące modelowanie uszkodzeń zależnych lub błędów człowieka, jak również weryfikowanie poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) w warunkach niepewności. Zilustrowano jak przyjete założenia w procesie analizy ryzyka i modelowania probabilistycznego wpływają na uzyskane wyniki, a zatem potencjalnie na decyzje podejmowane w zarządzaniu bezpieczeństwem funkcjonalnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE nr T. 41, strony 159 - 176,
ISSN: 0137-5474
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Śliwiński M., Barnert T.: Methodological aspects of functional safety assessment// ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN. -Vol. T. 41., nr. nr 4(148) (2006), s.159-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi