Methods of solving the Atkins equation determine shear angle with taking into consideration a modern fracture mechanics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methods of solving the Atkins equation determine shear angle with taking into consideration a modern fracture mechanics

Abstrakt

In the paper are presented methods of solving nonlinear Atkins equation . The Atkins equation describe shear angle with taking into account properties of material cutting. To solve Atkins equation has been used iterative methods: Newton method and simplified method of simple iteration. Method of simple iteration is presented in the form of Java application.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 31 - 35,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Chuchała D., Chuchała R., Ochrymiuk T., Orłowski K.: Methods of solving the Atkins equation determine shear angle with taking into consideration a modern fracture mechanics// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. 85 (2014), s.31-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi