Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych

Abstrakt

Przedmiot badań ekonomicznych, jako system złożony, podlega modelowaniu. Etapy dekompozycji i jakościowego opisu modelowanego systemu, w tym systemu gospodarczego, są nieodzowne w prawidłowym prowadzeniu badań naukowych. Z drugiej strony modelowanie w ekonomii nie powinno być pozbawione matematycznego języka opisu, ponieważ konstruując model wyjaśniający, należy posługiwać się zarówno modelem opisowym, jak i sformalizowanym. Tak zbudowany model wyjaśniający może stanowić bazę prognozowania dla wysnuwania testowalnych prognoz. W ten sposób badania naukowe wychodząc od rzeczywistości, powracają do niej ponownie i cykl tworzenia teorii naukowej się zamyka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia strony 3 - 22,
ISSN: 1232-860X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M., Szczerbicki E.: Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia. -., nr. 589, nr 7 (2003), s.3-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi