Metody eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej uzyskiwanych poza granicami kraju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej uzyskiwanych poza granicami kraju

Abstrakt

Postępujące procesy globalizacyjne, rosnące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej oraz próby lokowania zysków w krajach o najmniejszych obciążeniach podatkowych skutkują możliwością podwójnego opodatkowania tych samych dochodów lub osób, lub stwarzają zagrożenie wyłącznie dochodu spod opodatkowania. W sytuacji częstej zmiany rezydencji podatkowych, siedzib podmiotów gospodarczych, skutkiem, najistotniejszym problemem jest uniknięcie podwójnego ich opodatkowania. Kraje OECD stosunkowo dawno podjęły próby rozwiązywania problemów podwójnego opodatkowania. W polskiej sytuacji prawnej rozwiązania obejmujące umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania mają również już wieloletnią tradycję, ale ustawy podatkowe stale adoptowane są do nowych rozwiązń i wymogów Unii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Społeczne i polityczne aspekty globalizacji strony 146 - 161
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wyrzykowski W.: Metody eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej uzyskiwanych poza granicami kraju// Społeczne i polityczne aspekty globalizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych, 2006, s.146-161
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi