Metody pomiarowe stosowane na platformach powietrznych w badaniach geologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody pomiarowe stosowane na platformach powietrznych w badaniach geologicznych

Abstrakt

W pracy przedstawiono metody pomiarowe stosowane w pomiarach geologicznych z zastosowaniem platform powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce i bezpilotowe pojazdy (UVA). W wykrywaniu różnego rodzaju złóż bogactw mineralnych stosowana jest metoda magnetometryczna, elektromagnetyczna oraz grawimetryczna.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej nr R. 57, strony 205 - 215,
ISSN: 1234-5865
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wołoszyn M.: Metody pomiarowe stosowane na platformach powietrznych w badaniach geologicznych// Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. -Vol. R. 57., iss. nr 2 (2008), s.205-215
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi