Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu zapisu norm prawnych w postaci umożliwiającej systemom komputerowym automatyczne przetwarzanie treści tych norm i ich interpretowanie. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania komputerów do podawania bieżącego stanu prawnego oraz pełnienia funkcji doradczej. W artykule opisana jest realizacja tego zagadnienia opierająca się na zapisie norm prawnych w postaci ontologii wyrażonych w języku OWL. Zapis norm prawnych w postaci ontologii pozwala na porównywanie ze sobą treści tych norm oraz rozstrzyganie, które normy mają zastosowanie w określonej sytuacji. W artykule przedstawione są zarówno dotychczas stosowane metody, jak i propozycje nowych rozwiązań polegające na wykorzystaniu kontrolowanego języka naturalnego o nazwie Sydney OWL Syntax.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 61 - 64,
ISSN: 2353-1290
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. Nr 30 (2011), s.61-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi