Ontologie w systemach informatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ontologie w systemach informatycznych

Abstrakt

Zakres monografii obejmuje wybór majważniejszych zagadnień inżynierii wiedzy opartej na podejściu ontologicznym. Omawiane są ramy Minsky'ego, sieci semantyczne, standardy RDF, OWL i SPARQL. Prezentowane są też podstawy teoretyczne nowoczesnych technologii semantycznych, w szczególności rozstrzygalny fragment logiki pierwszego rzędu zwany logiką opisową (ang. Description Logics, DL). Omawia sie algorytmy wnioskowania z ontologii DL, w tym algorytmy nieklasyczne oparte na tzw. metodzie map konceptów. Znaczną uwagę poświęcono też dyskusji różnic pomiędzy podejściem bazodanowym a ontologicznym, a także innym problemom nowoczesnej inżynierii ontologii. Wywód ilustrowany jest licznymi przykładami i zadaniami z rozwiązaniami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Goczyła K.: Ontologie w systemach informatycznych. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011. ISBN 978-83-60434-88-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 188 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi