Metody strukturalnej analizy ontologii opartych na logice opisowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody strukturalnej analizy ontologii opartych na logice opisowej

Abstrakt

W rozprawie przedstawiono opracowaną przez autora metodę wewnętrznej reprezentacji ontologii opartych na logice opisowej: kartografię wiedzy. Metoda ta służy przede wszystkim zwiększeniu efektywności wnioskowania dla baz wiedzy zawierających dużą liczbę asercji. W pracy przedstawiono formalizm opracowanej metody oraz towarzyszące jej algorytmy. Kartografię wiedzy wykorzystano w ramach projektu PIPS (6. Program Ramowy UE), a testy przeprowadzone na rzeczywistych ontologiach wykorzystywanych w projekcie pokazały, że istotnie posiada ona potencjał zwiększenia wydajności operowania na bazach wiedzy o znacznych rozmiarach. Metodę można wykorzystać także do wspierania innych aspektów zarządzania wiedzą: w pracy zaprezentowano scenariusze wykorzystania jej do wnioskowania niestandardowego, wizualizacji ontologii, obsługi zewnętrznych źródeł danych oraz wspomagania podziału bazy wiedzy na konteksty. W rozprawie dowiedziono tezy, że przez zastosowanie kartografii wiedzy możliwe jest polepszenie parametrów jakościowych i ilościowych systemów zarządzania wiedzą oraz wskazano dalsze kierunki rozwoju opracowanej metody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi