Metody teorii sterowania w projektowaniu układów diagnostycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody teorii sterowania w projektowaniu układów diagnostycznych.

Abstrakt

Praca dotyczy zastosowania wybranych metod teorii sterowania do syntezy algorytmów detekcji uszkodzeń. Algorytmy takie, stanowiące istotną gałąź współczesnej diagnostyki technicznej obiektów dynamicznych, w swej istocie opierają się na rozwiązaniach odpowiednich zadań odpornego wyznaczania wektorów resztowych, czyli ważonych błędów oszacowań wyjścia danego obiektu dynamicznego (nadzorowanego procesu). Na treść pracy składa się prezentacja,kolejno: transmitancyjnego podejścia do generowania residuów wraz z konsekwentną typologią specyfikacji generatorów, metody przestrzeni parzystości(zgodności) wraz z jej interpretacją w ''języku'' modeli wejściowo/wyjściowych, deterministycznego zadania estymacji stanu (obserwator o pełnym i zredukowanym rzędzie) wraz z przedstawieniem detekcyjnych obserwatorów Luenbergera, niedeterministycznego zadania estymacji stanu (rozważa się problemy liniowe przy zakładanej adekwatności modeli) wraz ze skrótowym wprowadzeniem''innowacyjnej'' wersji filtru Kalmana.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. strony 147 - 202
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Suchomski P.: Metody teorii sterowania w projektowaniu układów diagnostycznych. // Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania./ ed. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech., 2002, s.147-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi