Metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście

Abstrakt

W pracy omówiono metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście. Sformułowano dwa kryteria do oceny rozmieszczenia kluczowych zasobów w systemie smart city. Zobrazowano proces wyznaczania rozwiązań kompromisowych spośród rozwiązań Pareto-optymalnych. Omówiono metaheurystyki inteligencji zbiorowej, w tym roju cząstek, kolonii mrówek, roju pszczół oraz ewolucji różnicowej, za pomocą których można wyznaczać kompromisową infrastrukturę smart city. Wsakzano także na inne zastosowania metaheurystyk w smart city.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Współczesna Gospodarka wydanie 3, strony 1 - 12,
ISSN: 2082-677X
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Balicki J., Dryja P., Korłub W., Tyszka M.: Metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście// Współczesna Gospodarka. -., iss. 3 (2017), s.1-12

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi