Miasta wiedzy w kreowaniu konkurencyjności i spójności terytorialnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miasta wiedzy w kreowaniu konkurencyjności i spójności terytorialnej

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w tym artykule są nowe interpretacje przekształceń struktur miejskich: od przestrzeni funkcjonalnej do przestrzeni kreatywnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie Publiczne strony 61 - 69,
ISSN: 1898-3529
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Parteka T.: Miasta wiedzy w kreowaniu konkurencyjności i spójności terytorialnej// Zarządzanie Publiczne. -., nr. Nr 11 (2010), s.61-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi