Microanalysis of volatile organic compounds (VOCs) in water samples - methods and instruments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Microanalysis of volatile organic compounds (VOCs) in water samples - methods and instruments

Abstrakt

W pracy przedstawiono stan wiedzy nt. metodyk analitycznych oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych, wykorzystywanych w badaniach próbek wody na zawartość lotnych związków organicznych. Szczególną uwagę zwrócono na techniki izolacji i wzbogacania analitów przed etapem oznaczeń końcowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
MICROCHIMICA ACTA nr 155, strony 331 - 348,
ISSN: 0026-3672
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Marczak M., Wolska L., Chrzanowski W., Namieśnik J.: Microanalysis of volatile organic compounds (VOCs) in water samples - methods and instruments// MICROCHIMICA ACTA. -Vol. 155., (2006), s.331-348
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi