Microscopic impact of creep damage incipience and development on the magnetic properties of ferromagnetic Cr-Mo steel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Microscopic impact of creep damage incipience and development on the magnetic properties of ferromagnetic Cr-Mo steel

Abstrakt

Pokazano wyniki badań emisji magneto-akustycznej (EMA0 oraz magnetostrykcji dla stali P22 w stanie dostawy i po ekploatacji. Wyniki te pokazują, że maksimum EMA jest skorelowane z maksimum pochodnej magnetostrykcji. Badania morfologii wydzieleń w granicach ziarn i w ich wnętrzu potwierdzają tezę, iż te pierwsze są główną przyczyną zmniejszania natężenia EMA. Zaproponowano prosty model tłumaczący ilościowo funkcję zmian natężenia EMA w funkcji zmian mikrostruktury.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS nr 304, strony 0 - 0,
ISSN: 0304-8853
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Sablik M.: Microscopic impact of creep damage incipience and development on the magnetic properties of ferromagnetic Cr-Mo steel// JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. -Vol. 304., (2006), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi