Migracje polskich pracowników do innych krajów Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Migracje polskich pracowników do innych krajów Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r.

Abstrakt

W podrozdziale przedstawiono pogłębiające się tendencje w zakresie emigracji polskich pracowników do innych krajów UE. Pokazano zakres tej migracji oraz jej kierunki, które głównie w dwóch ostatnich latach obejmowały Wielką Brytanię i Irlandię.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Społeczne i polityczne aspekty globalizacji strony 42 - 48
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E.: Migracje polskich pracowników do innych krajów Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r.// Społeczne i polityczne aspekty globalizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych, 2006, s.42-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi