Mlodzież gimnazjalna a otaczająca rzeczywistość jako wynik przemian cywilizacyjnych - w świetle badań jakościowych (w wybranych gminach woj. pomorskiego) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mlodzież gimnazjalna a otaczająca rzeczywistość jako wynik przemian cywilizacyjnych - w świetle badań jakościowych (w wybranych gminach woj. pomorskiego)

Abstrakt

Artykuł opisuje wynik badań prowadzonych w 2008 r. wśród uczniów szkół gimnazjalnych na terenie Kościerzyny i Redy. Wyniki badań wskazują na postrzeganie otaczającej rzeczywistości przez pryzmat najbliższego otoczenia - tj. małej ojczyzny, planowaniu swojej przyszłości oraz postrzeganiu otoczenia przez pryzmat zagrożeń związanych z alkoholem, narkotykami, przemocą i agresją. Badana młodzież wykazuje postawy w dużym stopniu pragmatyczne, nastawione na osągniďęcie zamierzonych celów rozwojowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji strony 113 - 128
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Bykowski P.: Mlodzież gimnazjalna a otaczająca rzeczywistość jako wynik przemian cywilizacyjnych - w świetle badań jakościowych (w wybranych gminach woj. pomorskiego) // Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika i Rafała Majewskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych. Gdańsk: PG WZiE Katedra Nauk Społecznych, 2008, s.113-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi