Stabilność struktury stali austenityczno-ferrytycznej po wyżarzaniu w wysokich temperaturach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stabilność struktury stali austenityczno-ferrytycznej po wyżarzaniu w wysokich temperaturach.

Abstrakt

Przeprowadzono badania przemian strukturalnych w stali austenityczno-ferrytycznej typu dupleks zachodzących w wysokich temperaturach. Stal poddano wyżarzaniu w zakresie 600-900°C w czasie od 6 do 6000 min. Wykazano i opisano ilościowo przemiany ferrytu w austenit wtórny i fazy międzymetaliczne

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Krzysztofowicz K.: Stabilność struktury stali austenityczno-ferrytycznej po wyżarzaniu w wysokich temperaturach. // . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi