Młodzież gimnazjalna w dobie przemian cywilizacyjnych- problem więzi społecznych oraz zagrożenia dla jej rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Młodzież gimnazjalna w dobie przemian cywilizacyjnych- problem więzi społecznych oraz zagrożenia dla jej rozwoju

Abstrakt

Artykuł omawia problematyke zjawisk patologicznych dotykajacych młodzież gimnazjalną z terenu woj. pomorskiego, w kontekście przemian cywilizacyjnych. Autor wskazuje zagrożenie rozpadu poczucia więzi społ. i zastępowaniem ich przez więzi rzeczowe i celowe. Wskazuje także na konieczne działania w kierunku tworzenia prawidłowych relacji i działań w otaczającej rzeczywistości, także działąń profilaktycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Gdańskie nr T. VII, strony 113 - 124,
ISSN: 0137-4338
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bykowski P.: Młodzież gimnazjalna w dobie przemian cywilizacyjnych- problem więzi społecznych oraz zagrożenia dla jej rozwoju// Studia Gdańskie. -Vol. T. VII., (2010), s.113-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi