Model DEA do oceny efektywności funkcjonowania publicznych uniwersytetów w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model DEA do oceny efektywności funkcjonowania publicznych uniwersytetów w Polsce

Abstrakt

Publiczne szkolnictwo wyższe w Polsce, wziąwszy pod uwagę zagrożenia wynikające z sytuacji demograficznej, wymaga analizowania efektywności jego funkcjonowania. W artykule przedstawiono model do pomiaru i oceny efektywności uniwersytetów, uwzględniając pięć podstawowych obszarów ich działalności: badań, rozwoju kadry, dydak-tyki, jakości i finansowania. Zastosowano metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Wadą konwencjonalnych modeli DEA jest przypisywanie zerowych wag do zmiennych charak-teryzujących nakłady i rezultaty. Stąd zastosowano model Assurance Region Global z ogra-niczeniami na wagi, który poprawia siłę dyskryminacji. Na podstawie dostępnych danych z roku 2011, dokonano oceny efektywności 17 polskich uniwersytetów publicznych oraz wskazano kierunki pożądanych zmian, prowadzące do uzyskania pełnej efektywności przez uczelnie nieefektywne.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 361 - 370,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Model DEA do oceny efektywności funkcjonowania publicznych uniwersytetów w Polsce// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 348 (2014), s.361-370
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2014.348.33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi