Model hydrochemiczny ingresji wód morskich do czwartorzędowej warstwy wodonośnej we Władysławowie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model hydrochemiczny ingresji wód morskich do czwartorzędowej warstwy wodonośnej we Władysławowie

Abstrakt

Zbadano charakter intruzji wód morskich do czwartorzędowej warstwy wodonosnej w rejonie Władysławowa. Stwierdzono, że nie wiąże sie ona tylko z intensywna eksploatacją wód podziemnych na jednym z nadmorskich ujęć, lecz przede wszystkim wynika z naturalnych warunków hydrogeologicznych. Maksymalne zasolenie wód podziemnych wyniosło tu 1845 mg/dm3, a zasieg i tempo rozwoju intruzji wyraźnie zależał od położenia studni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 659 - 662,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M.: Model hydrochemiczny ingresji wód morskich do czwartorzędowej warstwy wodonośnej we Władysławowie// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2012), s.659-662
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi