Model hydrogeochemiczny kontaktu wód o różnym składzie chemicznym na przykładzie salaru Coposa, północne Chile - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model hydrogeochemiczny kontaktu wód o różnym składzie chemicznym na przykładzie salaru Coposa, północne Chile

Abstrakt

Modelowanie hydrogeochemiczne pozwala lepiej rozpoznać i zrozumieć strefę, gdzie dochodzi do kontaktu wód o różnym składzie chemicznym. W artykule przedstawiono wyniki badań nad kontaktem wód słodkich ze słonymi na obszarze jednego z salarów w północnym Chile.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 11 - 18,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M.: Model hydrogeochemiczny kontaktu wód o różnym składzie chemicznym na przykładzie salaru Coposa, północne Chile// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 1 (2010), s.11-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi