Model korekty błędem i jego funkcja trendu przełącznikowego - symulacja i interpretacja - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model korekty błędem i jego funkcja trendu przełącznikowego - symulacja i interpretacja

Abstrakt

Streszczenie W części teoretycznej artykułu zdefiniowano funkcję trendu przełącznikowego przyporządkowanego jednoznacznie dynamicznemu modelowi korekty błędem (ECM). Przełącznikami w zdefiniowanym trendzie są zmienne egzogeniczne modelu dynamicznego. Prowadząc rozważania dotyczące obu postaci przyczynowo-skutkowego modelu autoregresyjnego: • zdefiniowano krótko i długookresowe efekty mnożnikowe oddziaływania zmiennych egzogenicznych na zmienną endogeniczną, • przedstawiono wykresy graficzne trendu przełącznikowego wraz z jego granicznymi poziomami, • przeprowadzono symulację zachowania się zmiennej endogenicznej dla założonych zmian zmiennych egzogenicznych, • sprawdzono równoważność rozpatrywanego modelu korekty błędem z jego trendem przełącznikowym w warunkach deterministycznych i stochastycznych zmian.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 19 - 49,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Ossowski J.: Model korekty błędem i jego funkcja trendu przełącznikowego - symulacja i interpretacja// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., iss. 4(27) (2018), s.19-49
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.19253/reme.2018.04.002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 263 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi