Model matematyczny zespołu produkcyjnego reformingu katalitycznego benzyn do celów operatywnego sterowania produkcją rafinerii nafty - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model matematyczny zespołu produkcyjnego reformingu katalitycznego benzyn do celów operatywnego sterowania produkcją rafinerii nafty

Abstrakt

Przedstawia się model matematyczny zespołu produkcyjnego reformingu katalitycznego benzyn, wchodzący w skład modelu matematycznego problemu operatywnego sterowania produkcją rafinerii nafty. Model ten pozwala wyznaczać na poziomie operatywnego sterowania produkcją rafinerii bieżące zadania produkcyjne dla zespołu reformingu katalitycznego benzyn, którego celem jest wytwarzanie z wybranych frakcji benzynowych tzw. reformatu o podwyższonej liczbie oktanowej. Zadania te obejmują rodzaj i natężenia dopływu frakcji benzynowej, żądaną liczbę oktanową reformatu oraz chwile czasowe przełączeń rodzajów frakcji benzynowych na wejściu zespołu, chwile czasowe zmian żądanych wartości liczby oktanowej reformatu, a także chwile czasowe wyłączeń i załączeń zespołu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Automatyka i Robotyka strony 3 - 10,
ISSN: 1426-6466
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Milkiewicz F.: Model matematyczny zespołu produkcyjnego reformingu katalitycznego benzyn do celów operatywnego sterowania produkcją rafinerii nafty// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Automatyka i Robotyka. -., nr. 590, nr 2 (2002), s.3-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi