Model optymalizacyjny doboru głównych parametrów układu napędowego okrętu z kompromisową śrubą o stałym skoku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model optymalizacyjny doboru głównych parametrów układu napędowego okrętu z kompromisową śrubą o stałym skoku

Abstrakt

Praca zawiera sformułowania modeli matematycznych przydatnych do budowy algorytmu obliczeniowego, służącego do wstępnego wyznaczania parametrów układu napędowego okrętu ze śrubami o skoku stałym, w przypadku zadania niestandardowego - gdy charakterystyki oporu kadłuba są zmienne. Argumentami modeli są te parametry okrętu które identyfikowane są na etapie projektowania wstępnego. Struktura prezentowanych modeli spełnia formalizm dotyczący formułowania zagadnień optymalizacji matematycznej. Rezultatem optymalizacji są wyznaczane parametry układu napędowego ze śrubą kompromisową, które ekstremizują ustaloną funkcję celu, np. minimalizują zużycie paliwa na całej trasie rejsu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Michalski J.: Model optymalizacyjny doboru głównych parametrów układu napędowego okrętu z kompromisową śrubą o stałym skoku// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi