Model osobistej wirtualnej biblioteki cyfrowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model osobistej wirtualnej biblioteki cyfrowej

Abstrakt

Szybki rozwój Internetu umożliwiający publikowanie i czytanie artykułów online w skali globalnej, uzasadnia tworzenie bibliotek cyfrowych jako repozytoriów wiedzy. Ich rozwój napotyka jednak na liczne bariery natury psychologicznej, organizacyjnej i technologicznej. W artykule przedstawimy propozycje ich przełamania z punktu widzenia doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. W szczególności skoncentrujemy się na modelu osobistej biblioteki cyfrowej zrealizowanej w postaci biblioteki wirtualnej. Kluczowym zagadnieniem dla takiej biblioteki jest jakość oferowanych usług determinowana dynamizmem zasobów zarówno w sensie ich zmienności w czasie jak i zmiany ich lokalizacji. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje model analizy H. Garcia-Molina i J. Cho i rozszerza go o nowe charakterystyki stabilności i spójności związanych z równoczesnym pomiarem wieku i położenia elementów. Przygotowywany system biblioteki wirtualnej jest w trakcie projektowania w oparciu o opracowany model teoretyczny i implementowany w formie prototypu do badań w środowisku Internetu z wykorzystaniem istniejącej funkcjonalności w Bibliotece Wirtualnej Sieci Semantycznej Politechniki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chodkowska A., Wiszniewski B.: Model osobistej wirtualnej biblioteki cyfrowej// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi