MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PODDŹWIĘKOWE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PODDŹWIĘKOWE

Abstrakt

Niniejszy rozdział zawiera krytyczny przegląd najbardziej typowych konstrukcji wieńców kierowniczych stosowanych w turbinach energetycznych pracujących w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach. Przedstawiono charakterystyczne dane geometrii stopni oraz dokonano analizy przepływu przez wybrane reprezentatywne stopnie pracujące w warunkach nominalnych. W analizie wzięto pod uwagę m.in. zakresy prędkości rejestrowane w tych wieńcach oraz przebiegi zmian parametrów przepływowych w kanale kierowniczymi. Analiza nakierowana jest na wybór konstrukcji wieńca do wykorzystania w obliczeniach optymalizacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem sieci neuronowych. W ocenie wzięto pod uwagę powszechność występowania poszczególnych typów łopatek i związane z tym możliwości pozyskiwania danych referencyjnych w postaci zarówno wyników analiz teoretyczno-numerycznych, jak i wartości pomierzonych w turbinach w rzeczywistych warunkach ich eksploatacji. Wzięto również pod uwagę skalę złożoności samej konstrukcji wieńca kierowniczego jak i rozkładów parametrów przepływowych – ich zakresu i regularności – w kanałach kierowniczych i na powierzchniach łopatek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej strony 87 - 108
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Butterweck A., Świrydczuk J.: MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PODDŹWIĘKOWE // W : O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej/ ed. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014, s.87-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi