MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PRZYDŹWIĘKOWE I NADDŹWIĘKOWE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PRZYDŹWIĘKOWE I NADDŹWIĘKOWE

Abstrakt

W rozdziale dokonano przeglądu charakterystyk przepływowych dwóch najbardziej typowych konstrukcji wieńców kierowniczych stosowanych w turbinach energetycznych pracujących w konwencjonalnych elektrowniach parowych. Przywołano charakterystyczne dane geometrii stopni oraz dokonano analizy przepływu przez wybrane reprezentatywne stopnie pracujące w warunkach nominalnych. W analizie wzięto pod uwagę m.in. zakresy prędkości rejestrowane w tych wieńcach oraz przebiegi zmian parametrów przepływowych w kanałach kierowniczych. Analiza nakierowana jest na wybór konstrukcji wieńca kierowniczego z skośną falą uderzeniową do wykorzystania w obliczeniach prowadzonych z wykorzystaniem sieci neuronowych. W ocenie wzięto pod uwagę powszechność występowania poszczególnych typów łopatek i związane z tym możliwości pozyskiwania danych referencyjnych w postaci zarówno wyników analiz teoretyczno-numerycznych, jak i wartości pomierzonych w turbinach w rzeczywistych warunkach ich eksploatacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej strony 109 - 136
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Grzymkowska A., Szymaniak M.: MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PRZYDŹWIĘKOWE I NADDŹWIĘKOWE // W : O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej/ ed. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014, s.109-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi