Modelowanie maszyn synchronicznych w ujęciu grafów wiązań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie maszyn synchronicznych w ujęciu grafów wiązań

Abstrakt

W pracy przedstawiono w sposób jednolity modelowanie maszyn synchronicznych (MS) metodą grafów wiązań (GW) dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych i systemów napędowych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Omówiono ogólne założenia modelowania MS w oparciu o koncepcję dwóch sprzężeń podstawowych - wzorcowego sprzężenia transformatorowego i wzorcowego sprzężenia elektromechanicznego. Model MS opracowano z zastosowaniem edytora symulatora 20-sim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektrotechnika i Elektronika nr T. 25, strony 192 - 196,
ISSN: 1640-7202
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ronkowski M.: Modelowanie maszyn synchronicznych w ujęciu grafów wiązań// Elektrotechnika i Elektronika. -Vol. T. 25., nr. z. 2 (2006), s.192-196
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi