MODELOWANIE ODDZIAŁYWAŃ DYNAMICZNYCH POCIĄGU TYPU PENDOLINO NA KONSTRUKCJE ZABYTKOWYCH MOSTÓW KOLEJOWYCH W POLSCE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MODELOWANIE ODDZIAŁYWAŃ DYNAMICZNYCH POCIĄGU TYPU PENDOLINO NA KONSTRUKCJE ZABYTKOWYCH MOSTÓW KOLEJOWYCH W POLSCE

Abstrakt

W artykule przedstawiono badania i symulacje numeryczne dotyczące modelowania oddziaływań dynamicznych przejeżdżających pociągów Pendolino po zabytkowych mostach kolejowych w Polsce. Zakres prac obejmuje badania doświadczalne, rozwiązanie problemu dotyczącego poprawnego rozwiązania funkcji dynamicznej uwzględniającej model zależności między mostem, torem i taborem, tzw. model RBT oraz symulacje numeryczne dla obiektu zabytkowego mostu kolejowego w Tczewie. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom numerycznym określono sposób modelowania obciążenia dynamicznego zmiennego w czasie od przejazdu pociągów dużych prędkości, dzięki którym będzie można w bardzo łatwy sposób określać nośność, a tym samym przydatność starych, nitowanych mostów wchodzących w skład polskiej infrastruktury kolejowej do obsługi zakupionych pociągów Pendolino.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Grębowski K., Zielińska M.: MODELOWANIE ODDZIAŁYWAŃ DYNAMICZNYCH POCIĄGU TYPU PENDOLINO NA KONSTRUKCJE ZABYTKOWYCH MOSTÓW KOLEJOWYCH W POLSCE// Przegląd Budowlany. -., nr. 11 (2014),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 150 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi