Modelowanie spalania w pojedynczym płomieniu przy wysokotemperaturowym podgrzewie utleniacza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie spalania w pojedynczym płomieniu przy wysokotemperaturowym podgrzewie utleniacza

Abstrakt

Rozprawa dotyczy badań eksperymentalnych procesów spalania paliw gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem paliwa niskokalorycznego pochodzącego z gazyfikacji biomasy, w utleniaczu o wysokiej temperaturze i stosunkowo niskiej zawartości tlenu. Zaprojektowano i zbudowano stanowisko badawcze, umożliwiające uzyskanie środowiska utleniającego o kontrolowanej temperaturze i zawartości tlenu na bazie spalin wytwarzanych podczas konwencjonalnego spalania paliwa gazowego w powietrzu. Przeprowadzono szereg badań procesów spalania z udziałem propanu, butanu, paliwa niskokalorycznego oraz w wąskim zakresie metanu. Badano wpływ zawartości tlenu w utleniaczu, temperatury utleniacza oraz strumienia spalanego paliwa i jego typu na właściwości fizyko-optyczne płomienia oraz wielkość emisji tlenków azotu. Wykazano m.in. możliwość wykorzystania technologii spalaniaw wysokotemperaturowym utleniaczu o niskiej zawartości tlenu nie tylko do spalania typowych paliw węglowodorowych ale również paliwa niskokalorycznego pochodzącego z gazyfikacji biomasy. Wykazano różnice w kształcie, kolorze, widoczności i jasności świecenia płomienia wraz ze zmianami parametrów pracy, a także zwiększanie długości płomienia oraz wielkości oderwania od dyszy oraz obniżenie emisji tlenków azotu wraz ze zmniejszaniem ilości tlenu w utleniaczu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi