Modelowanie struktur sieci diagnostyczno-pomiarowych z wykorzystaniem języka SMOL - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie struktur sieci diagnostyczno-pomiarowych z wykorzystaniem języka SMOL

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję własnego języka służącego do modelowania, a w przyszłości również do symulacji i optymalizacji struktur sieci diagnostyczno-pomiarowych. Język ten przeznaczony jest do wsparcia dedykowanego środowiska SMO, Sieciowego Monitora Obiektów, służącego do projektowania i symulacji wielokomputerowych systemów, które przeznaczone są do zarządzania w szerokim sensie (obserwacji, monitorowania, diagnozowania, nadzorowania, sterowania) rozłożonymi przestrzennie obiektami różnego rodzaju (urbanistycznymi, przemysłowymi, rolniczymi lub militarnymi).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aktualne problemu automatyki i robotyki strony 696 - 705
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Wszołek J.: Modelowanie struktur sieci diagnostyczno-pomiarowych z wykorzystaniem języka SMOL// W : Aktualne problemu automatyki i robotyki/ Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2014, s.696-705
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi