Modulacja FMT: właściwości oraz efektywna realizacja modulatora z wykorzystaniem algo­rytmu overlap-add - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modulacja FMT: właściwości oraz efektywna realizacja modulatora z wykorzystaniem algo­rytmu overlap-add

Abstrakt

W artykule omówiono koncepcję modulacji FMT (ang. Filtered Multi-Tone) z próbkowaniem kry­tycznym oraz niekrytycznym, a także porównano podstawowe właściwości sygnałów w ten sposób zmodulowanych. Szczegółowo omówiono efektywną implementację modulatora FMT z wykorzy­staniem banku filtrów polifazowych oraz techniki overlap-add. Pokazano wpływ parametrów modu­latora, w tym charakterystyk filtru oraz odstępów miedzy nośnymi na charakterystyki sygnału FMT.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 251 - 256,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czarnecki K., Możdżonek S.: Modulacja FMT: właściwości oraz efektywna realizacja modulatora z wykorzystaniem algo­rytmu overlap-add// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.251-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi