Molecular aspects of biogenesis of Escherichia coli Dr Fimbriae: characterization of DraB-DraE complexes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molecular aspects of biogenesis of Escherichia coli Dr Fimbriae: characterization of DraB-DraE complexes

Abstrakt

Hemaglutynina Dr uropatogennych szczepów Escherichia coli jest fimbrialnym homopolimerem zbudowanym z podjednostek białkowych DraE kodowanych przez operon dra. Operon dra zawiera geny draB i draC, kodujące białka homologiczne do białek (białko opiekuńcze-białko kanałotwórcze) zaangażowanych w procesie biogenezy struktur polimerycznych eksprymowanych powierzchniowo. Białko DraB jest jednym z białek periplazmatycznych, należącym do podrodziny białek opiekuńczych PapD. W toku prowadzonych badań stwierdzono rolę białka DraB i białka DraC w procesie polimeryzacji podjednostek białkowych DraE w polimeryczną strukturę fimbrialną. Zaobserwowano tworzenie kompleksów białkowych DraB-DraE w periplazmie poprzez proces komplementacji nici oraz oligomeryzację podjednostek DraE poprzez mechanizm wymiany nici.

Cytowania

  • 2 2

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3 2

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Piątek R., Zalewska-Piątek B., Kolaj O., Ferens M., Nowicki B., Kur J.: Molecular aspects of biogenesis of Escherichia coli Dr Fimbriae: characterization of DraB-DraE complexes// . -., (2005),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1128/iai.73.1.135-145.2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi