Monitoring of Velocity of Manufacturing Machines Subassamblieas by Means of a DAQ System - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitoring of Velocity of Manufacturing Machines Subassamblieas by Means of a DAQ System

Abstrakt

Artykuł dotyczy dokładnych cyfrowych pomiarów prędkości ruchu podzespołów maszyn, realizowanych za pomocą enkoderów kwadraturowych, kart licznikowych DAQ oraz dedykowanych aplikacji pomiarowych DAQ. Przedstawiono koncepcje trzech różnych sposobów takiego pomiaru. W pierwszym sposobie, nazywanym ''częstotliwościowym'', pomiar odbywa się poprzez bramkowane zliczanie impulsów enkodera. Drugi sposób nazywany ''czasowym'' polega na bramkowanym zliczaniu impulsów zegarowych. Trzeci sposób polega na rewersyjnym zliczaniu impulsów enkodera jak w pomiarach położenia i na numerycznym różniczkowaniu wyniku. Przedstawiono struktury aplikacji DAQ oraz przedyskutowano właściwości poszczególnych sposobów i wynikające z nich ograniczenia pomiarów. Przedstawiono fragmenty przykładowych aplikacji Labview. Z przeprowadzonych analiz wynikają praktyczne wnioski dotyczące projektowania systemów DAQ dla poszczególnych sposobów pomiaru oraz zakresów ich zastosowania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 164, strony 207 - 211,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Blacharski W.: Monitoring of Velocity of Manufacturing Machines Subassamblieas by Means of a DAQ System// Solid State Phenomena. -Vol. 164., (2010), s.207-211
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi