Monitorowanie usług i zadań na platformie KASKADA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie usług i zadań na platformie KASKADA

Abstrakt

Przedstawiono monitor usług na platformie KASKADA. Zaprezentowano trzy sposoby monitorowania usług (1) przez mechanizmy wewnętrzne platformy, (2) na bieżąco przez użytkownika (3) przez użytkownika po zakończeniu działania usługi. Zawarto szczegółowy opis cyklu życia usługi i związanych z nią zadań obliczeniowych wraz z wymianą informacji pomiędzy elementami podlegającymi monitorowaniu oraz hierarchią i porządkiem uzupełniania plików logów. Wyszczególniono moduły funkcjonalne monitora uwzględniając powiązania między nimi. Zaproponowano programistyczny interfejs (API) dostępu do usług monitorujących.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Platforma KASKADA i aplikacje multimedialne strony 115 - 129
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Orzechowski P., Knopa R.: Monitorowanie usług i zadań na platformie KASKADA// Platforma KASKADA i aplikacje multimedialne/ ed. prof. Henryk Krawczyk Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s.115-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi