Morfologia mikrostruktury warstw powierzchniowych mangan-azot-tlen wytworzonych na aluminium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Morfologia mikrostruktury warstw powierzchniowych mangan-azot-tlen wytworzonych na aluminium

Abstrakt

Przedstawiono fizyczny model kinetyki procesów dyfuzyjnych występujących podczas tworzenia warstw powierzchniowych zawierających mangan, azot i tlen na aluminium. Opisano metodę wytwarzania wymienionych warstw powierzchniowych, podano ich twardość oraz morfologię mikrostruktury: rozklad pierwiastków i sklad fazowy.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Serbiński W.: Morfologia mikrostruktury warstw powierzchniowych mangan-azot-tlen wytworzonych na aluminium// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi