Most przez Regalicę w Szczecinie jako element trasy miejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Most przez Regalicę w Szczecinie jako element trasy miejskiej

Abstrakt

Referat zawiera opis mostu przez odnogę Odry - Regalicę w Szczecinie. Nowa miejska trasa komunikacyjna w Szczecinie, w ciągu której zlokalizowano most, stanowi przedłużenie w kierunku wschodnim centralnej arterii miejskiej Szczecina nazywanej Trasą Zamkową. Opisany most ma odciążyć istniejący Most Cłowy wybudowany w latach 60-tych XX wieku. Umożliwi to wykonanie kompleksowego remontu tego mostu, który nie był możliwy dotychczas ze względu na duże natężenie ruchu i brak możliwości objazdu. Most składa się z trzech zespolonych, niezależnych konstrukcji nośnych - 2 pod oddzielne trójpasmowe jezdnie1 - pod linię tramwajową o całkowitej długości ok. 540 m każda. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano żelbetowe płyty dolne w partiach nad podporowych dźwigarów głównych. Zastosowano łączniki listwowe łączące płyty żelbetowe (górną i dolną z belkami stalowymi). Przekrój poprzeczny na długości zmienny - w przęsłach otwarty, w partiach nad podporowych skrzynkowy.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne strony 62 - 72,
ISSN: 1231-9155
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Głomb J., Furtak K., Skoplak Z., Sobczyk M., Wąchalski K.: Most przez Regalicę w Szczecinie jako element trasy miejskiej// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. -., nr. 50, z. 97 (2002), s.62-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi