Most przez Wisłę w Puławach w świetle badań podczas próbnego obciążenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Most przez Wisłę w Puławach w świetle badań podczas próbnego obciążenia

Abstrakt

Artykuł zawiera wybrane wyniki badań i analiz wykonanych na potrzeby próbnego obciążenia mostu przez Wisłę w Puławach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 324 - 334,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Malinowski M., Miśkiewicz M.: Most przez Wisłę w Puławach w świetle badań podczas próbnego obciążenia// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.324-334
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi