Motion of a sphere in vicinity of the wall - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Motion of a sphere in vicinity of the wall

Abstrakt

Artykuł skupiony jest na badanich odchylenia toru cząstki w sąsiedztwie ścianki. Cząstka modelowana jest nieodkształcalną kulą zawieszoną na strunie. Systematyczne badania z wykorzystaniem kul o trzech średnicach wykonano na specjalnie zbudowanym stanowisku eksperymentalnym. Zaproponowano autorską matematyczną korelację opisującą oddziaływanie ścianki na ruch cząstki - korelacja określa to oddziaływanie w funkcji początkowej odległości cząstki względem ścianki i liczby Reynoldsa w przepływie (zdefiniowanej w oparciu o średnicę cząstki). Wykorzystując własne dane pomiarowe dokonano również weryfikacji innych korelacji dostępnych w literaturze - przyniosło to satysfakcjonującą zgodność.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery strony 127 - 138,
ISSN: 0079-3205
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Wajs J.: Motion of a sphere in vicinity of the wall// Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. -., nr. nr 118 (2006), s.127-138
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1615/ichmt.2006.turbulheatmasstransf.1430
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi