Możliwości sterowania kinetyką wydzielania z roztworu pojedynczych jonów w procesie jednoczesnej flotacji kilku jonów metali - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości sterowania kinetyką wydzielania z roztworu pojedynczych jonów w procesie jednoczesnej flotacji kilku jonów metali

Abstrakt

Zbadano wpływ pH surówki flotacyjnej, stężenia kolektora i prędkości przepływu powietrza na przebieg flotacji jonowej i precypitacyjnej mieszaniny Al(III), Cu(II) i Zn(II). Najwyższe wartości stałych szybkości flotacji badanych metali uzyskano dla procesów prowadzonych dla pH około 8, tj. w warunkach flotacji precypitacyjnej. Wykazano, że stałe szybkości flotacji badanych metali są proporcjonalne do prędkości przepływu powietrza flotującego w potędze około 0,8.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 433 - 434,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Rybarczyk P.: Możliwości sterowania kinetyką wydzielania z roztworu pojedynczych jonów w procesie jednoczesnej flotacji kilku jonów metali// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 5 (2013), s.433-434
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi