Możliwości wykorzystania Dolnej Wisły do celów transportowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości wykorzystania Dolnej Wisły do celów transportowych

Abstrakt

W artykule zawarto charakterystykę Dolnej Wisły, koncepcję rozwoju drogi wodnej na odcinku Bydgoszcz - Gdańsk. Przedstawione są bariery utrudniające rozwój transportu wodnego i argumentacja przemawiająca za aktywizacją dróg wodnych w Polsce. Przedstawiono alternatywny transport do przewozów ładunków drogą lądową. Dolna Wisła stanowi bardzo ważny odcinek dla żeglugi śródlądowej. Stanowi on część międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 oraz może spełniać ważną funkcję transportową dla towarów masowych lub w kontenerach na odcinku od centrum Polski do portów Gdańsk i Gdynia. Zaprezentowano drogę wodną Wisły jako łańcuchw ogólnopolskiej sieci transportowej z wykorzystaniem terminali kontenerowych na istniejących nabrzeżach w Porcie Gdańsk i nowym terminalem w Bydgoszczy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Górnictwo i Geoinżynieria nr R. 35, strony 85 - 92,
ISSN: 1732-6702
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bolt A., Jerzyło P.: Możliwości wykorzystania Dolnej Wisły do celów transportowych// Górnictwo i Geoinżynieria. -Vol. R. 35., nr. z. 4/1 (2011), s.85-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi