Multi-level governance w procesie ustanowienia Wymiaru Północnego Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multi-level governance w procesie ustanowienia Wymiaru Północnego Unii Europejskiej

Abstrakt

Artykuł ukazuje proces podejmowania decyzji w celu ustalenia Wymiaru Północnego w kontekście multi-level governance. Analiza koncentruje się na instytucjonalnych i proceduralnych aspektach wertykalnego przekazania władzy. Jej wyniki wykazały właściwości wielopoziomowego sprawowania rządów w fazie powołania zewnętrznej inicjatywy makroregionalnej Unii Europejskiej. Pozwoliły one także na włączenie się do debaty na temat możliwości zastosowania koncepcji multi-level governance w badaniu polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XV, strony 28 - 40,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Borucińska-Dereszkiewicz I.: Multi-level governance w procesie ustanowienia Wymiaru Północnego Unii Europejskiej// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XV., nr. 8/cz.1 (2014), s.28-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi