N-alkyl derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucose - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

N-alkyl derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucose

Abstrakt

Mono- i di-N-alkilowe pochodne 1,3,4,6-tetra-O-acetylo-2-amino-2-deoksy-beta-D-glukozy (alkil = metyl, etyl, propyl, butyl, pentyl, heksyl, benzyl) otrzymano w wyniku redukcyjnej alkilacji per-O-acetylo-D-glukozaminy. (N-etylo, N-propylo, N-butylo, N-pentylo, N-heksylo)-1,3,4,6-tetra-O-acetylo-2-amino-2-deoksy-beta-D-glukozy deacetylowano w celu podjęcia prób enzymatycznej fosforylacji. Wszystkie produkty scharakteryzowano za pomocą spektroskopii IR, NMR i MS. Stwierdzono, że N-etylo- i N-pentylo-D-glukozamina wykazują słabą aktywność przeciwgrzybową

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Liberek B., Melcer A., Osuch A., Wakieć R., Milewski S., Wiśniewski A.: N-alkyl derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucose// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi