Nanostruktury metalicznego bizmutu w redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych: wytwarzanie, struktura i transport nośników ładunku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanostruktury metalicznego bizmutu w redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych: wytwarzanie, struktura i transport nośników ładunku.

Abstrakt

W pracy przedstawiono rezultaty badań struktury i własności transportowych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych. Potwierdzono, że przewodnictwo elektryczne jest typu jonowego. Tymi jonami są jony tlenu. Opisano związek między kolorem szkieł, a koncentracją jonów tlenu. Zbadano wpływ wygrzewania w atmosferze wodoru na własności szkieł. Opisano w sposób jakościowy i ilościowy procesy tworzenia się w wyniku redukcji warstw wzbogaconych o granule metalicznego bizmutu. Zaproponowano model budowy zredukowanych powierzchniowo szkieł. Porównano wyniki doświadczalne badań przewodnictwa elektrycznego z istniejącymi teoriami. Zaproponowano wykorzystanie redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych do budowy detektorów promieniowania jonizującego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Kusz B.: Nanostruktury metalicznego bizmutu w redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych: wytwarzanie, struktura i transport nośników ładunku.. : , 2004.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi