Structure and morphology of hydrogen reduced surface of bismuth germanateand bismuth silicate glasses. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structure and morphology of hydrogen reduced surface of bismuth germanateand bismuth silicate glasses.

Abstrakt

Otrzymano nanostruktury krystalicznego bizmutu w matrycy XO2(X=Si,Ge) oraz warstwę nanostruktur krystalicznego bizmutu na powierzchni redukowanych w atmosferze wodoru szkieł Bi0.33Ge0.67O1. i Bi0.57Si0.43O1.72. Zaproponowano prosty model budowy zredukowanych szkieł bizmutowo-germanowych potwierdzony wynikami badań AFM i XRD. Obserwowane zmiany przewodnictwa elektrycznego redukowanych szkieł wyjaśniono na podstawie modelu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
OPTICA APPLICATA nr 33, strony 141 - 146,
ISSN: 0078-5466
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kusz B., Trzebiatowski K., Gazda M., Murawski L.: Structure and morphology of hydrogen reduced surface of bismuth germanateand bismuth silicate glasses.// OPTICA APPLICATA. -Vol. 33., nr. 1 (2003), s.141-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi