Positron-annihilation monitoring of reduction processes in conducting glasses. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Positron-annihilation monitoring of reduction processes in conducting glasses.

Abstrakt

W publikacji podano wyniki badań metodą anihilacji pozytronów szkieł bizmutowo-krzemianowych, bizmutowo-germanianowych i ołowiowo-krzemianowych. Stwierdzono istnienie defektów wywołanych redukcją w atmosferze wodoru. Przeprowadzono analizę głębokości występowania defektów oraz ich rozmiarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Pliszka D., Kusz B., Gazda M., Trzebiatowski K., Karwasz G., Brusa R., Zecca A.: Positron-annihilation monitoring of reduction processes in conducting glasses.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi